Ayva

Ayva üretimi

10 ile 1000 m arasındaki yüksekliklerde hemen her bölgede yetiştirilebilir. Kumlu-tınlı sıcak ve geçirgen topraklarda yetişir. Üretimi, tohumla, kök sürgünleri ve çelikle yapılır.

ayvaayva-2

Ayva yetiştiriciliğinin Anadolu`dan Yunanistan ve İtalya`ya geçtiği, Milattan önce 650 yılında Yunanistan`da yetiştirildiği ve oradan diğer Avrupa ülkelerine yayıldığı tarihi araştırmalardan anlaşılmaktadır. Ayvaya bu gün Avustralya hariç tüm dünya ülkelerinde rastlanabilmektedir.